Slager 2018/2019

Zang: Harrie van den Broek.
Muziek: de Doofpotters en de Snorre
Tekst: de Doofpotters en de Snorre

Refrein

Wè preker, wè preker, wè preker.
Ik verstòa die mins, vur ginne meter.
Wè mauwtie, wè mauwtie, wè mauwtie.
Hurt hoetie mauwe kan, mar wè bedoelt ie.
Wè zittie, wè zittie, wè zittie.
Wè moet d’n diejen dan, zeg men wè hittie.
Iedereen praòt zo z’n èige taol.
En de Doofpotters allemaol.

Couplet 1

Geklets alted bè de Snorre.
Wènne kwats, wor moet dè toch op slaon.
Die vosse zèn vur alles we te porre.
Gaòn ùt d’r dak, ès de Prins stamkroeg zo worre.
Koalstampers spreke A.B.N.
`t Taaltje dè ik echt nie ken.

Couplet 2

`t V.KK blèf alt vaagjes.
`t Kabinet waar allemaol genie.
D’n Blaowun Beer lekt dreug is wè de leek zie.
Mar kumt ‘r bier, zitter niemand nee ik lus, nie.
En is d’r iets wè oew echt rakt.
’n Jèske is heel gauw gemakt.